Serdecznie Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

 

Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na Jubileuszowe Bałtyckie Dni Kardiologii „Od czynników ryzyka do niewydolności serca”. Już po raz dwudziesty spotkamy się w Szczecinie, tym razem w dniach 5-6 października 2018r. Tak jak w ostatniej edycji, i w tym roku będziemy Państwa gościć w Hotelu Radisson Blu.

Bałtyckie Dni Kardiologii to dwa intensywne dni sesji i kursów z zakresu kardiologii i echokardiografii prowadzone przez znanych polskich i zagranicznych wykładowców.

W piątek, 5 października, zapraszamy do udziału w XX Ogólnopolskiej Międzynarodowej  Konferencji Stres i Kontrast ECHO „Diagnostyka i leczenie z echokardiografią. Standardy kardiologiczne 2018”. Dzień rozpoczniemy sesją ‘Standardy kardiologiczne okiem echokardiografisty 2018’, a następnie odbędą się sesje poświęcone poszczególnym działom kardiologii, od diagnostyki po leczenie. Zakończymy tradycyjną już sesją nocną ‘Horror ECHO i największe pomyłki’, gdzie przy świecach i kawie w miłej atmosferze posłuchamy wykładów wieczornych i porozmawiamy o ciekawych przypadkach klinicznych.

Sobota, 6 października to dzień pod przewodnictwem Europejskiego Towarzystwa Obrazowania Serca i Naczyń (European Association of Cardiovascular Imaging EACVI). Osoby pragnące doskonalić swoją wiedzę zapraszamy do udziału w kursie EACVI „Wady zastawkowe serca” („Valvular heart disease”) z wykładami w języku polskim i angielskim.

Mamy nadzieję, że program Bałtyckich Dni Kardiologii spotka się z Państwa zainteresowaniem, a pobyt w Szczecinie upłynie w dobrej atmosferze.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

 

Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak

Przewodnicząca Komitetu Naukowego XX Jubileuszowych Bałtyckich Dni Kardiologicznych

PROGRAM KONFERENCJI
Piątek
5 października 2018 r.
XX Ogólnopolska Międzynarodowa Konferencja Stres i Kontrast ECHO „Diagnostyka i leczenie z echokardiografią. Standardy 2018”

Program wstępny

8:30-9:00 Sesja poranna przy kawie – z monografii „Standardy kardiologiczne okiem
echokardiografisty 2018” – wady zastawkowe serca
Przewodniczący: K. Mizia-Stec, M. Komar, A. Tomaszewski, M. Maciejewski, M. Skowerski, R. Józwa
• Wady zastawkowe serca: postępowanie przy współwystępowaniu choroby wieńcowej R. Olszewski
• Wady wielozastawkowe W. Kosmala

9:00-10:00 Sesja Klinicznego Forum Obrazowania Serca. Chory z zapaleniem serca: algorytm
postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
Przewodniczący: J. D. Kasprzak, O. Trojnarska, E. Płońska-Gościniak, W. Kosmala, R. Olszewski, P. Sonecki
• Zapalenie osierdzia J. D. Kasprzak
• Zapalenie mięśnia sercowego M. Fijałkowski
• Zapalenie wsierdzia - zastawki natywne M. Komar
• Zapalenie wsierdzia - protezy zastawkowe T. Kukulski

10:15-11:45 Chory z chorobą wieńcową
Przewodniczący: A. Klisiewicz, W. Braksator, K. Wita, E. Nowalany-Kozielska, M. Fijałkowski, G. Piotrowski
• Czy są nowe czynniki ryzyka choroby wieńcowej? P. Jankowski
• Echo w ostrych powikłaniach zawału mięśnia sercowego A. Klisiewicz
• Pacjent po zawale serca: ocena echo 2D lewej komory, kiedy wskazane 3D, kiedy testy obciążeniowe P. Lipiec
• Czy można uprościć ocenę echokardiograficzną funkcji rozkurczowej? W. Braksator
• Zawał serca u pacjenta bez istotnych zmian w naczyniach wieńcowych - MINOCA P. Gościniak


11:45-12:00 Przerwa kawowa

Ceremonia otwarcia

12:00-13:00 XX Jubileuszowa Ceremonia otwarcia
Przewodniczący: P. Hoffman, P. Podolec, E. Płońska-Gościniak, H. Szwed, G. Opolski, T. Hryniewiecki, O. Trojnarska
Powitanie jubileuszowe: E. Płońska-Gościniak, G. Opolski, goście
Otwarcie Konferencji: JM Rektor PUM prof. dr hab. med. B. Machaliński
20 lat minęło – co się zmieniło w kardiologii i echokardiografii:
• Kardiologia w kontekście Polski i świata G. Opolski
• Echokardiografia P. Hoffman
• Wady zastawkowe serca T. Hryniewiecki

13.00-13.45 Uroczysta Sesja Europejska Stres Echo
Panel: H. Szwed, E. Picano, E. Płońska-Gościniak, J. D. Kasprzak, J. Kukulski, A. Gackowski, P. Lipiec, A. Szyszka
Honorary Lecture: Stress Echo 2020 update: the bright side of the left ventricular Force E. Picano
• Historia Stres Echo w Polsce H. Szwed
• Stres Echo w Polsce dziś E. Płońska-Gościniak

13:45-14:30 Lunch

14:30-16:00 Sesja: Pacjent z nadciśnieniem tętniczym. Profilaktyka kardiologiczna
Przewodniczący: T. Kosmala, M. Komar, M. Brykczyński, A. Wojtarowicz, T. Forster, M. Dudziak
• Special lecture: Left ventricular hypertrophy as a phenocopy of different diseases T. Forster
• Ocena echokardiograficzna pacjenta z nadciśnieniem tętniczym A. Szyszka
• Algorytm leczenia nadciśnienia tętniczego 2018 J. D. Kasprzak
• Nowa jakość leczenia stabilnej choroby wieńcowej na podstawie badania Compass P. Mitkowski (wykład sponsorowany firmy Bayer)
• Profilaktyka: ocena aorty brzusznej A. Smereczyński

16:00-17:00 Sesja: Pacjent z migotaniem przedsionków
Przewodniczący: P. Hoffman, T. Kukulski, T. Hryniewiecki, P. Pruszczyk, P. Lipiec, K. Mizia-Stec
• Stosowanie zredukowanych dawek NOAC w migotaniu przedsionków – u kogo wskazane i bezpieczne? A. Undas
• Badanie echokardiograficzne u pacjenta z migotaniem przedsionków K. Mizia-Stec
• Podstawy algorytmu postępowania w zatorowości płucnej P. Pruszczyk

17:15-18:30 Sesja: Pacjent z niewydolnością serca (sesja we współpracy z Sekcją Niewydolności Serca PTK)
Przewodniczący: A. Gackowski, P. Jankowski, P. Szymański, A. Szyszka, E. Straburzyńska-Migaj, L. Paluszkiewicz
• Algorytm postępowania diagnostycznego w niewydolności serca: rola echokardiografii A. Gackowski
• Nowości w terapii farmakologicznej przewlekłej i ostrej niewydolności serca E. Straburzyńska-Migaj
• Zastosowanie urządzeń - rola echokardiografii L. Paluszkiewicz

18.30-19.30 Poczęstunek

Sesja przy świecach

19:30-21:30 Sesja przy świecach. Sesja Klubu Przewodniczących Sekcji Echokardiografii PTK.
Sesja przypadków klinicznych: Horror Echo i największe pomyłki.
Przewodniczący: P. Hoffman, J. D. Kasprzak, E. Płońska-Gościniak, Z. Gąsior, A. Szyszka, P. Lipiec, O. Trojnarska
Horror Echo i największe pomyłki A. Tomaszewski, O. Trojnarska, A. Smereczyński, A. Wojtarowicz,
M. Komar, M. Dudziak, J. Magne, M. Maciejewski, L. Paluszkiewicz, P. Lipiec, A. Szyszka, K. Mizia-Stec,
A. Gackowski, A. Goździk, D. Kratochwil, T. Kukulski, W. Braksator, B. Larysz, M. Fijałkowski,
K. Wierzbowska-Drabik, E. Zinka, T. Baron, P. Sonecki, M. Skowerski

pobierz program w PDF

Sobota
6 października 2018 r.
EACVI Teaching Course "VALVULAR HEART DISEASE (VHD)"

Course Programme

Saturday, 6th October 2018

Presentations in Polish and English language. Wykłady po polsku i po angielsku

 

8:30-8:40 Welcome E. Plonska-Gosciniak, F. Flachskampf, B. Cosyns (EACVI Course Directors)

8:40-9:30 Morning coffee session
Chairpersons: F. Flachskampf, B. Cosyns, O. Trojnarska, E. Plonska-Gosciniak
• What is new in ESC VHD Guidelines F. Flachskampf
• Inside from the ESC IE Guidelines E. Plonska-Gosciniak

Basic Session

9:30-11:00 Basic session
I. Principles of echocardiographic imaging assessment of VHD
Chairpersons: L. Pierard, B. Cosyns, E. Picano, J. Magne, A. Szyszka
• 2-dimensional echocardiography and Doppler A. Szyszka
• Current position of 3-dimensional echocardiography K. Hristova
• Stress echocardiography in valve diseases - in summary L. Pierard
• Evaluation of prosthetic valve dysfunction B. Cosyns


11:00-11:15 Coffee break

Clinical Session

11:15-12:45 Clinical sesion
II. Aortic valve disease – diagnostic and therapeutic problems
Chairpersons: E. Picano, F. Flachskampf, L. Pierard, E. Plonska-Gosciniak, T. Kukulski
• Assessment of aortic stenosis: tips and tricks L. Pierard
• TAVI in patients with moderate or high risk of AS surgery D. Dudek
• AVR in patients with high or moderate risk of AS surgery M. Jasinski
• Imaging in percutaneous therapy Z. Gasior

12:45-13:30 Lunch

13:30-15:15 Clinical sesion
III. Valvular regurgitation – specific clinical situations
Chairpersons: B. Cosyns, J.U. Voigt, J. Magne, A. Klisiewicz, Z. Gasior
• Valvular regurgitation – challenges and most common pitfalls in Echo quantification F. Flachskampf
• Tricuspid regurgitation J. Magne
• Severe pulmonary regurgitation and treatment of pulmonary valve disease J.U. Voigt
• Heart failure and mitral regurgitation CRT, LVAD, MITRACLIP T. Kukulski
• Aortic regurgitation A. Gackowski

Echocardiographic Case Based Session

15:15-17:00 Echocardiographic case based session
IV. Etiologies of valvular heart disease: an echocardiographic perspective
Chairpersons: F. Flachskampf, E. Picano, K. Hristova, T. Forster, P. Lipiec, A. Gackowski

15:15-15:30 New Echo techniques P. Lipiec

15:30-15:40 Neoplastic K. Hristova
• Carcinoid
• Fibroelastoma

15:40:15:50 Herritable disorders of connective tissue A. Klisiewicz
• Marfan syndrome
• Ehlers-Danlos syndrome

15:50-16:00 Inflammatory – immunologic
• Rheumatic fever, AIDS, Kawasaki disease A. Szyszka
• Ankylosing spondylitis, systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syndrome E. Plonska-Gosciniak

16:00-16:10 Endocardial disorders T. Kukulski
• Noninfective (NBTE)
• Infective

16:10-16:20 Myocardial diseases
• Ischemic-nonischemic P. Lipiec
• Hypertrophic cardiomyopathy T. Forster

16:20-16:30 Degenerative and iatrogenic
• Related to aging Z. Gasior
• Surgical valve repair, interposition of devices A. Gackowski

16:30-16:40 Drugs, physical ages and infiltrative
• Radiation, trauma R. Olszewski
• Hypereosinophilic syndrome M. Fijalkowski
Discussion

16:40-17:00 Closing remarks

pobierz program w PDF

Komitet Naukowy

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. n. med Edyta Płońska-Gościniak

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Brykczyński

Prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Gackowski

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek

Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak

Prof. dr hab. n. med. Anna Klisiewicz

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosmala

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Prof. dr hab. n. med. Ewa Nowalany-Kozielska

Prof nadzw. dr hab. n. med. Robert Olszewski

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szyszka

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski

Prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska

Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

Prof. dr hab. n. med. Krystian Wita

Dr hab. n. med. Monika Komar

Dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski

Dr hab. n. med. Andrzej Wojtarowicz

Dr n. med. Piotr Gościniak

Dr n. med. Anna Goździk

Dr n. med. Robert Józwa

Dr n. med. Dorota Kustrzycka-Kratochwil

Dr n. med. Barbara Larysz

Dr n. med. Marek Maciejewski

Dr n. med. Lech Paluszkiewicz

Dr n. med. Mariusz Skowerski

Dr n. med. Piotr Sonecki

Sponsorzy
Actelion
Aspel
Bayer
Berlin-Chemie/Menarini
Biofarm
Boehringer Ingelheim
GE Healthcare
Gedeon Richter
KRKA
Medinco
Merck
Pfizer
Philips
Polpharma
Servier
Teva
Zentiva