Program
Piątek
13 października 2023 r.
XXV Bałtyckie Dni Kardiologii

10.00-10.45 Sesja poranna przy kawie: Powikłania w kardiologii

Przewodniczący: Andrzej Gackowski, Przemysław Leszek, Tomasz Hirnle, Bożena Sobkowicz 

 • Powikłania po interwencjach Tomasz Hirnle (Białystok)
 • Powikłania pokontrastowe Przemysław Leszek (Warszawa)
 • Wykład specjalny: 3D for RV assessment in ACHD Krasimira Hristova (Sofia)
 • Dyskusja

10.45-11.00 przerwa

11.00-12.30 Sesja Warsztatowa „Valve Heart Team”: Wady zastawki aortalnej

Sesja Klubu Przewodniczących Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK

Klub Przewodniczących Asocjacji (d. Sekcji) Wad Zastawkowych Serca PTK: Maria Olszowska (Kraków), Tomasz Kukulski (Zabrze), Piotr Szymański (Warszawa), Monika Komar (Kraków), Katarzyna Mizia-Stec (Katowice), Edyta Płońska-Gościniak (Szczecin), Tomasz Hryniewiecki (Warszawa), Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)

Przewodniczący Sesji: Lidia Tomkiewicz-Pająk, Tomasz Hryniewiecki, Edyta Płońska-Gościniak, Marek Deja, Marek Jasiński

 • Pacjent 1: Zwężenie zastawki aortalnej – klinika, diagnostyka, wskazania do terapii Tomasz Kukulski (Zabrze) 
 • Interwencje przezcewnikowe – kwalifikacja, monitorowanie po zabiegu, możliwe powikłania Wojciech Wojakowski (Katowice)
 • Dyskusja
 • Pacjent 2: Niedomykalność aortalna - klinika, diagnostyka, wskazania do terapii Monika Komar (Kraków)
 • Leczenie operacyjne – kwalifikacja, monitorowanie po zabiegu, możliwe powikłania Marek Deja (Katowice)
 • Robotyzacja w wadach zastawkowych serca Piotr Suwalski (Warszawa)
 • Dyskusja

12.30-14.00 CEREMONIA OTWARCIA

Powitanie: Edyta Płońska-Gościniak i zaproszeni Goście
Rektor PUM prof. Bogusław Machaliński

Wykłady Inauguracyjne:

 • Obrazowanie wad wrodzonych serca u dorosłych – zmiany na przestrzeni 25 lat Piotr Hoffman (Warszawa)
 • Migotanie przedsionków w duecie Grzegorz Opolski (Warszawa) Wykład sponsorowany firmy Boehringer Ingelheim

Honorowe Wykłady Europejskich Ekspertów/Honorary Lectures:        

 • Economic, ethical, and environmental sustainability of cardiac imaging Eugenio Picano (Włochy)
 • Valvular stress echo: aortic stenosis Roxy Senior (Wlk. Brytania)
 • Diastolic stress echo (HFpEF) Erwan Donal (Francja)

Pol-Stres Echo Rejestr/Pol-Stress Echo Registry:

 • Pol-Stress Echo Registry - wnioski Edyta Płońska-Gościniak (Szczecin), Jarosław D. Kasprzak (Łódź), Tomasz Kukulski (Zabrze)

14.00-15.00 przerwa

15.00-16.00 Sesja: Pacjent z praktyki – diagnoza i terapia

Przewodniczący: Wojciech Braksator, Andrzej Szyszka, Piotr Lipiec, Anhelli Syrenicz, Przemysław Leszek 

 • Pacjent z nadciśnieniem tętniczym Edyta Płońska-Gościniak (Szczecin) Wykład sponsorowany Servier 
 • Pacjent z rakowiakiem Anhelli Syrenicz (Szczecin)
 • Pacjent z otyłością Artur Mamcarz (Warszawa) Wykład sponsorowany Novo Nordisk
 • Pacjent „tylko” z kołataniem i zatykaniem Andrzej Szyszka (Poznań) Wykład sponsorowany Recordati

16.00-17.00 Sesja: Pacjent z niewydolnością serca i nie tylko

Przewodniczący: Piotr Hoffman, Jarosław D. Kasprzak, Tomasz Kukulski, Dorota Kustrzycka-Kratochwil, Artur Mamcarz

 • Ocena echokardiograficzna pacjenta z niewydolnością serca Piotr Lipiec (Łódź)
 • Zasady leczenia niewydolności serca u pacjenta z niewydolnością nerek Ewa Straburzyńska-Migaj (Poznań)
 • Pacjent nie tylko z niewydolnością serca Edyta Płońska-Gościniak (Szczecin) Wykład sponsorowany Merck
 • Nie tylko niewydolność serca - arytmiczna MVP Wojciech Braksator (Warszawa)
 • Dyskusja

17.00-17.30 przerwa

17.30-18.00 Sesja: Pacjent z praktyki – diagnoza i terapia

Przewodniczący: Jarosław D. Kasprzak, Andrzej Gackowski, Łukasz Rzeszutko, Lech Paluszkiewicz, Jarosław Gorący

 • Prewencja powikłań sercowo-naczyniowych u pacjenta z cukrzycą Jarosław D. Kasprzak (Łódź) Wykład sponsorowany Novo Nordisk
 • Pacjent z niewydolnością serca w pełnym spektrum LVEF Przemysław Mitkowski (Poznań) Wykład sponsorowany Boehringer Ingelheim

18.00-19.00 Sesja z książką „Standardy Kardiologiczne 2023 okiem echokardiografisty”

Przewodniczący: Zbigniew Gąsior, Krzysztof Gołba, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Robert Olszewski, Andrzej Wojtarowicz

 • Obrazowanie w ostrych zespołach wieńcowych Lech Paluszkiewicz (Niemcy)
 • Arytmia komorowa i prewencja SCD Krzysztof Gołba (Katowice)
 • Nadciśnienie płucne Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)
 • Powikłania kardiologiczne operacji niekardiologicznych: zawał, udar, AF Zbigniew Gąsior (Katowice)
 • Dyskusja

19.00-19.30 przerwa

19.30-21.30 Sesja przy świecach. Sesja przypadków klinicznych „Horror ECHO”

Sesja Klubu Przewodniczących Asocjacji Echokardiografii PTK

Klub Przewodniczących Sekcji/Asocjacji Echokardiografii PTK: Piotr Hoffman (Warszawa), Jarosław D. Kasprzak (Łódź), Edyta Płońska-Gościniak (Szczecin), Zbigniew Gąsior (Katowice), Andrzej Szyszka (Poznań), Piotr Lipiec (Łódź), Olga Trojnarska (Poznań), Piotr Szymański (Warszawa), Katarzyna Mizia-Stec (Katowice), Andrzej Gackowski (Kraków)

Przewodniczący Sesji: Tomasz Kukulski, Edyta Płońska-Gościniak, Piotr Hoffman, Zbigniew Gąsior, Jarosław D. Kasprzak, Frank Flachskampf , Piotr Lipiec, Andrzej Szyszka, Andrzej Gackowski, Olga Trojnarska

 • Wykład specjalny/Honorary lecture: Pressure-volume loops, pressure-strain loops and myocardial work - what does it all mean? Frank Flachskampf (Szwecja)
 • Horror ECHO i największe pomyłki
  Wojciech Braksator (Warszawa), Zbigniew Gąsior (Katowice), Tomasz Kukulski (Zabrze), Piotr Lipiec (Łódź), Andrzej Gackowski (Kraków), Anna Goździk (Wrocław), Małgorzata Peregud-Pogorzelska (Szczecin), Monika Komar (Kraków), Mariusz Skowerski (Katowice), Dorota Kustrzycka-Kratochwil (Wrocław), Andrzej Szyszka (Poznań), Krzysztof Gołba (Katowice), Lech Paluszkiewicz (Niemcy), Krzysztof Mokrzycki (Szczecin), Andrzej Tomaszewski (Lublin), Patrycjusz Stokłosa (Warszawa), Karina Wierzbowska-Drabik (Łódź)
Sobota
14 października 2023 r.

8.30-10.00 Sesja poranna przy kawie: Nowe Standardy ESC i nowości Amsterdam 2023

Przewodniczący: Tomasz Hryniewiecki, Zbigniew Gąsior, Andrzej Szyszka, Grzegorz Piotrowski, Mariusz Skowerski, Łukasz Rzeszutko, Joanna Jursa

 • Profilaktyka zakażeń w kardiologii: pneumokoki Przemysław Mitkowski (Poznań) Wykład sponsorowany Pfizer 
 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia Tomasz Hryniewiecki (Warszawa)
 • Cukrzyca Grzegorz Piotrowski (Łódź)
 • Kardiomiopatie Andrzej Szyszka (Poznań)
 • Niewydolność serca (HFpEF, HFmrEF, HFrEF) Edyta Płońska-Gościniak (Szczecin) Wykład sponsorowany AstraZeneca
 • Ostry zespół wieńcowy Maciej Lesiak (Poznań) Wykład sponsorowany AstraZeneca
 • Dyskusja

10.00-10.30 Sesja: Pacjent z praktyki – diagnoza i terapia

Przewodniczący: Piotr Lipiec, Andrzej Gackowski, Monika Komar, Anna Goździk

 • Pacjent do przezskórnego zamykania uszka w dobie NOAC Marek Grygier (Poznań) Wykład sponsorowany Pfizer
 • Pacjent z wadą zastawkową i jeszcze chorobą wieńcową Łukasz Rzeszutko (Kraków) 
 • Dyskusja

 10.30-11.00 przerwa

VIII Sympozjum KARDIO-ONKO Bałtyckich Dni Kardiologii

11.00-11.45 Sesja: Kardioonkologia w wytycznych i zaleceniach

Przewodniczący: Maciej Lesiak, Anetta Undas

 • Leczenie p/krzepliwe – odczarujmy zalecenia Anetta Undas (Kraków)
 • Kardiotoksyczność onkoterapii Piotr Gościniak (Szczecin) Wykład sponsorowany Recordati
 • Jak monitorować stymulatory i późne powikłania w trakcie radioterapii Aneta Klotzka (Poznań)
 • Dyskusja

11.45-12.30 Sesja: Choroby rzadkie. Pacjent z amyloidozą

Przewodniczący: Tomasz Baron, Piotr Gościniak

 • Algorytm diagnostyczny ATTA Piotr Gościniak (Szczecin)
 • Nie tylko SPECT, obrazowanie multimodalne w amyloidozie Tomasz Baron (Szwecja)
 • Maski amyloidozy w codziennej praktyce kardiologa Katarzyna Holcman (Kraków) Wykład sponsorowany Pfizer
 • Dyskusja

 12.30-13.00 Sesja: Choroby rzadkie – co kardiolog powinien wiedzieć o wadach wrodzonych serca?

Przewodniczący: Monika Komar, Zbigniew Gąsior, Maria Olszowska, Lidia Tomkiewicz-Pająk,
Edyta Płońska-Gościniak 

 • PDA, CoA Maria Olszowska (Kraków)
 • Tetralogia Fallota Monika Komar (Kraków)

13.00-13.15 przerwa

13.15-14.45 Sesja Warsztatowa. Algorytmy ECHO w praktyce klinicznej

Przewodniczący: Wojciech Kosmala, Andrzej Gackowski, Piotr Lipiec, Piotr Scisło, Robert Olszewski

 • Algorytm echo: lewa komora Wojciech Kosmala (Wrocław)
 • Algorytm echo: zastawka mitralna (niedomykalność) Andrzej Gackowski (Kraków)
 • Algorytm echo: prawa komora Andrzej Tomaszewski (Lublin)
 • Algorytm echo: zastawka trójdzielna (niedomykalność) Piotr Scisło (Warszawa)
 • Algorytm echo: osierdzie Robert Olszewski (Warszawa)
 • Algorytm echo/TK: aorta Mariusz Skowerski (Katowice)
 • Dyskusja

Zakończenie VIII Forum KARDIO-ONKO

14.45-15.00 Podsumowanie i zakończenie Bałtyckich Dni Kardiologii 2023 & Sympozjum KARDIO-ONKO

Edyta Płońska-Gościniak (Szczecin), Andrzej Gackowski (Kraków), Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)

 

Po oficjalnym zakończeniu zapraszamy na lunch.