Rejestracja

Dane osobowe

Dane fakturowe

Dokument proforma, jak również FV (po dokonaniu zapłaty) wysyłane są w formacie PDF na adres e-mail podany w formularzu.

Dobrowolne zgody

Prosimy o zaznaczenie wybranego pola. Zaznaczenie pola TAK oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola bądź zaznaczenie pola NIE oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być bezpłatnie wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w informatycznej bazie Grupy casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rodawskiej 26, 61-312 Poznań stworzonej w celu prowadzenia działań związanych z organizacją konferencji.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją kolejnych edycji konferencji „Bałtyckie Dni Kardiologii” za pośrednictwem poczty elektronicznej od Grupy casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-312) przy ul. Rodawskiej 26.

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości w informatycznej bazie Grupy casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-312) przy ul. Rodawskiej 26, stworzonej w celach marketingowych.

Wyrażając powyższe zgody lub którąkolwiek z nich przyjmuję do wiadomości informacje przekazane przez administratora dotyczące przetwarzania moich danych osobowych – Obowiązek informacyjny.

Uczestnictwo

Opłata rejestracyjna zawiera udział w sesjach naukowych, sesji Horror ECHO przy świecach, przerwy kawowe, lunche, kolacja 4.10.

Suma: 0 PLN