XXVI
Bałtyckie Dni
Kardiologii
SZCZECIN | 4-5.10.2024
Szanowni
Państwo

XXVI Bałtyckie Dni Kardiologii „Od czynników ryzyka do niewydolności serca” i Ogólnopolska Międzynarodowa Konferencja ECHO i Stres ECHO pt. „Diagnostyka i leczenie z echokardiografią. Standardy 2024” to dwa intensywne dni obejmujące wykłady z zakresu kardiologii ze szczególną rolą echokardiografii prowadzone przez znanych polskich i zagranicznych wykładowców. Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 października 2024 r. w Radisson Blu Hotel w Szczecinie.

Podczas Konferencji zostaną przedstawione najnowsze doniesienia z zakresu diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych w powiązaniu z badaniem echokardiograficznym. Odbędą się sesje warsztatowe, sesje z nowościami z ostatniego kongresu europejskiego. XXVI Bałtyckim Dniom Kardiologii towarzyszyć będzie IX Sympozjum Kardioonkologiczne.

Doniesienia naukowe i dyskusje w czasie konferencji będą dotyczyć postępowania z chorym z niewydolnością serca, chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym oraz nowoczesnym metodom diagnozowania i leczenia wad zastawkowych serca i wad serca wrodzonych. W programie znajdą się również prezentacje trudnych przypadków klinicznych.

Konferencja organizowana jest we współpracy z Asocjacją Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Asocjacją Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcją Wad Wrodzonych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Organizatorzy

Kierownictwo Naukowe
prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak